nemesgázok
(inert gázok, VIIIa oszlop, 0. oszlop, 18. csoport)

A periódusos rendszer VIIIa oszlopának (18. csoportjának) elemei a nemesgázok (hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon).
Jellemzőjük a telített külső elektronhéj.

A periódusos rendszer régebbi alakja nem tartalmazhatta az akkor még ismeretlen nemesgázokat. Felfedezésük után természetes módon illeszkedtek be a VIII. oszlopba. Néha 0. oszlopnak is nevezik ezt a csoportot.

A csoport valamennyi tagja gáz, még a legnagyobb atomsúlyú radon is.
Több izotópjuk létezik a radon mindhárom izotópja radioaktív.

Fizikai sajátságaik - a hélium kivételével - nem mutatnak semmi feltűnőt.

Kémiailag rendkívül inaktívak. Innen ered a nemesgáz elnevezés. Sokáig azt hitték egyáltalán nem alkotnak vegyületet. Fluorral és más halogénekkeli illetve az oxigénnel azonban a nehezebb nemesgázok alkotnak vegyületeket.

Előfordulásukat tekintve az argon kivételével a Földön rendkívül ritkák. Az argon a földi légkör kb 1%-át alkotja.
A hélium a Világegyetemben igen gyakori, a neon a negyedik helyen áll, a többiek igen ritkák.

Felhasznált irodalom