krómcsoport
(VIb oszlop, 6. csoport)

A periódusos rendszer VIb oszlopának (6. csoportjának) elemei (króm, molibdén, volfrám).
Egy vagy két s elektront és 5 vagy 4 d elektront tartalmaznak. Ionizációval különböző kationok keletkezhetnek belőlük.
Több, különböző vegyértékkel alkotnak ionvegyületeket, maximális vegyértékük 6.
A króm legtöbbször 3 vegyértékű, 6 vegyértékű krómion csak a CrO42--anion centrális ionjában található, a kötés közte és az O2- ionok között inkább kovalens.

A krómsav erős sav, tehát a króm is a savképző fémek közé tartozik. A molibdén és a volfrám már kisebb mértékben. A tetraéderes CrO42--ionok közös oxigénekkel di-, tri stb. polianionok alkotására. A molibdén- és volfrámsavból heteropolisavak is keletkeznek, de az utóbbiakban a molibdén és a volfrám már elsősorban oktaéderes koordinációjú. Ilyen heteropolisav pl. a foszformolibdénsav, stb.
A molibdénnek és a volfrámnak ionvegyületei úgyszólván nincsenek. Halogenidjei molekulavegyületek, gyakran alacsony olvadáspontú folyadékok. Molekulavegyületek a karbonilok is, pl. Cr(CO)6. A krómnak viszont vannak ionvegyületei is, pl. Cr2(SO4)3. Azt mondhatjuk, hogy a molibdén és a volfrám kémiai szempontból inkább savképző elem mint fém.

A krómcsoport elemeinek olvadáspontja magas, a volfrámé valamennyi eleme közül a legmagasabb.

Az ide tartozó elemek közepesen gyakoriak.

Felhasznált irodalom