krezol
(metil-fenol, lizol)

C7H8O, C6H4CH3OH

Három izomer (o-, m- , p-) formájában előforduló fenolszármazék.
o-krezol m-krezol (hidrogének nélkül) p-krezol

Előfordulás
A kőszénkátrányban mindhárom izomere megtalálható.

Fizikai tulajdonságok
Molekulatömeg 108,14 g
Sűrűség 1,03 g/cm3
  orto meta para
Forráspont 191°C 203°C 202°C
Olvadáspont 31°C 11°C 35°C

Előállítás
A kőszénkátrányból frakcionált desztillációval lehet kinyerni az úgynevezett középolajat. Ebből az alacsonyabb forráspontú o-krezolt el lehet választani frakcionálással, a másik kettőt szulfonálással választják el.

Felhasználás
Gyakorlati célokra a három izomer (o-, m- , p-) keveréke használható.
Erős fertőtlenítőszerek. A lizol nevű készítmény (a képen) szappanoldat és krezolok kolloid oldata.
Krezolt használnak fatelítésre (tartósításra) is.
Használatos továbbá különböző szintézisekhez.

Felhasznált irodalom