klasztervegyület
(izopolivegyület, heteropolivegyület)

Olyan vegyület, amelyben fématomok csoportjai kapcsolódnak egymáshoz fém-fém kötésekkel.
Az átmeneti elemekre, különösen a molibdénre, a volfrámra, de a vanádiumra, a tantálra, a nióbiumra és az uránra is jellemző ilyen vegyületek képződése.

Izopolivegyületnek nevezik, amikor a klaszter azonos elemekből épül fel.

Heteropolivegyületnek nevezik, amikor különböző elemek keverékét tartalmazza.

Felhasznált irodalom