keresztkötés

Atomok rövid oldallánca, amely két hosszabb láncot köt össze egy polimer anyagban.

Ilyen például a vulkanizált gumiban a kénhíd.

Felhasznált irodalom