karbonil-szulfid
(szénélegkéneg
, szén-oxid-szulfid)

COS, karbonilvegyület, szénsavszármazék.

A karbonil-szulfid molekulaképe balra golyó és pálcika jobbra térkitöltéses megjelenítésben.

A cos.pdb koordináta fájl térben megjeleníthető a https://sourceforge.net/projects/openrasmol/ címről letölthető molekulamegjelenítő programmal

Történet
Than Károly fedezte fel 1867-ben a harkányi ásványvízben.

Előfordulás
Egyes ásványvizekben (pl. harkányi, parádi) megtalálható.

Fizikai és kémiai tulajdonságai
Színtelen, szagtalan gáz.
Olvadáspont: -138,81°C
Forráspont: -50,2°C
Sűrűség: a levegőének 2,1-szerese
Vízben kissé oldódik. Vizes oldatban lassan elbomlik kén-hidrogén és szén-dioxid képződésével.
Hevítve bomlik kén kiválása közben.
Meggyújtva kékes lánggal kén-dioxiddá és vízég el.
Oxigénnel robbanó elegyet képez.
Lúgok elnyelik.
Ólom-, réz- és kadmiumsók oldataival lúgos közegben szulfidokat ad.

Előállítás
Szén-monoxid és kén reakciójával:

CO + S -> COS

Laboratóriumban kálium-tiocianátból kénsavval előállítható:

KCNS + H2SO4 + H2O -> KHSO4 + NH4HSO4 + COS

Felhasználás
Szerveskémiai szintézisekben.

Felhasznált irodalom