kamfén
(2,2-dimetil-3-metilén-biciko[2.2.1]heptán)

C10H16
Biciklikus monoterpén.

Előfordulás
Kis mennyiségben fenyők, citrusok és más növények illóolajában.

Fizikai és kémiai sajátságok
Szúrós szagú, kristályos szilárd anyag.
Olvadáspontja 51-52°C
Forráspontja 159°C
Sűrűsége 0,842 g/cm3
Lobbanáspontja 40°C
Vízben gyakorlatilag oldhatatlan.
A szokásos szerves oldószerekben jól oldódik.

Előállítás
Iparilag a sokkal gyakoribb a-pinén izomerizációjával

Felhasználás
Különböző illatanyagok és élelmiszerek ízesítőinek előállításához.

Felhasznált irodalom