inert pár effektus

Különösképpen a periódusos rendszer 13. (IIIa) vagy 14. (IVa) csoportjának elemeinél előforduló hatás, ahol a nehezebb elemek a várt csoport-vegyértéknél két vegyértékkel alacsonyabb vegyértékkel képeznek vegyületeket.
Ilyenek például a tallium(I)- vegyületek a 13. (IIIa) csoportban és ólom(II)- vegyületek a 14. (IVa) csoportban.
Ezekben a csoportokban a vegyületek kialakításakor az elemek elektront juttatnak a betöltött s-pályáról a p-pályára. Az ehhez szükséges energiát nemcsak hogy kompenzálja, hanem túllépi a két új kötés kialakításnak energianyeresége.
A nehezebb elemeknél a vegyületben a kötéserősség, vagy a rácsenergia kisebb, mint a könnyebb elemek esetén, következésképpen a kompenzáció kisebb jelentőségűvé válik, és az alacsonyabb vegyértékű állapot lesz a kedvezőbb.

Felhasznált irodalom