hőmérsékleti alappont

Olyan hőmérséklet, amely pontosan reprodukálható és így alkalmas arra, hogy egy hőmérsékleti skála alapja legyen.
Ilyen a víz fagyáspontja, amely a Celsius- és a Fahrenheit-skála alappontja.

Felhasznált irodalom