glioxál
(etándial, etán-1,2-dion, dialdehid, paraglioxál)

C2H2O2, OHC-CHO, etánedial, etán-1,2-dion.
A legegyszerűbb dialdehid (két aldehid csoportot taltalmazó vegyület).

Fizikai és kémiai tulajdonságai
Szúrós szagú, zöldessárga, folyadék.
Lehűtve sárga kristályokat alkot.
Olvadáspont: 15°C
Forráspont: 51°C
Sűrűség: 1,27 g/cm3
Vízben jól oldódik.
Könnyen polimerizálódik paraglioxállá, amely még mindig oldódik vízben.
Az aldehidek jellemző reakcióit mutatja (ezüsttükör-próba, addíciós reakciók).

Előállítás
Etilén-glikol oxidációjával.

Felhasználás
A szerves vegyiparban használják heterociklusos vegyületek szintézisére illetve a műanyagiparban.
Fertőtlenítésre (a képen látható fertőtlenítő törlőkendő egyik hatóanyaga)

Felhasznált irodalom