foszgén
(karbonil-klorid, karbonil-diklorid, karbon-diklorid)

COCl2
Szénsavszármazék karbonilvegyület, a szénsav kloridja.

A timin molekulaképe balra golyó és pálcika jobbra térkitöltéses megjelenítésben.

A Foszgen.pdb koordináta fájl térben megjeleníthető a https://sourceforge.net/projects/openrasmol/ címről letölthető molekulamegjelenítő programmal

Fizikai és kémiai tulajdonságai
Színtelen, jellegzetes szagú gáz.
Nem éghető.
Olvadáspont: -118°C
Forráspont: 8°C
Sűrűség: (folyadék) 1,4 g/cm3, relatív gőzsűrűség 3,4 (levegő 1)
Vízzel reakcióba lép, szén-monoxid és sósavgáz keletkezése közben.
Hevítve bomlik.
Alkoholokkal klórszénsavas észter és sósavgáz keletkezése közben reagál:

COCl2 HOC2H5 -> C2H5COCl + HCl

Előállítás
Szén-monoxid és klór elegyéből keletkezik megfordítható reakcióban:

CO + Cl2 <-> COCl2

Iparilag finom eloszlású szén katalizátort alkalmaznak és 200°C hőmérsékletet.

Felhasználás
Reakcióképessége miatt fontos szintézisnyersanyag a szerves-vegyiparban.
Az első világháborúban harci gázként is használták. (Az aktívszén nem köti meg, speciális gázálarc szükséges ellene.)

Biológia
Rendkívül mérgező és maró hatású, tehát nagyon veszélyes anyag.
Kis koncentrációban belélegezve a nyálkahártyákat és a tüdőt károsítja, nagyobb mennyiségben tüdővizenyő, tüdőödéma és fulladás lép fel. Érintkezés a szem, a bőr égését, felmarását idézi elő.
Szagküszöbértéke 2 mg/m3, MAK értéke 0,5 mg/m3.

Felhasznált irodalom