Debye-Hückel-elmélet

Elmélet az elektrolitok nem ideális viselkedésének magyarázatára.
1923-ban publikálta Peter Debye és Eric Hückel (1896-1980).
Feltételezi, hogy az elektrolitok egy oldatban teljesen disszociálnak, és az ideálistól eltérő viselkedést az ionok közötti elektrosztatikus kölcsönhatások okozzák.
Az elmélet megmutatja, hogyan kell kiszámítani az ilyen kölcsönhatásokból az egyes ionokra jutó extra szabadenergiát, és következésképpen az aktivitási koefficienst.
Jó leírást ad a nem ideális elektrolitok tulajdonságaira nagyon híg oldatok esetén, de töményebb oldatoknál nem használható.

Felhasznált irodalom