cella
(elektrokémiai cella, kémiai cella, transzport nélküli, transzporttal rendelkező)

Egy olyan rendszer, amelyben két elektród van kapcsolatban egy elektrolittal.
Az elektródok lehetnek fém- vagy szénlemezek, rudak, vagy bizonyos esetekben folyékony fémek, például higany.

Egy elektrolizáló cellában az áram egy külső forrásból folyik keresztül az elektroliton, ezzel kémiai változást hoz létre (elektrolízis).
Egy galvánelemben (ábra) az elektródok és az elektrolit(ok) közti spontán reakciók hoznak létre potenciálkülönbséget a két elektród között.

A koncentrációs elemek olyan cellák, melyekben az e.m.e.-t koncentrációkülönbség okozza.

A cellák lehetnek transzport nélküliek, amikor csak egy elektrolit van, vagy transzporttal rendelkezők, amikor folyadék összeköttetés van az ionok szállítására (az ábra egy ilyet mutat).

Felhasznált irodalom