backbiting
(gyökös átrendeződés)

Bizonyos szabad gyökös, polimerizációs reakcióban előforduló átrendeződés, amelynek során a lánc végén álló, párosítatlan elektront tartalmazó gyök átalakul egy olyan gyökké, ami a párosítatlan elektront máshol tartalmazza a láncban.
Az új gyök stabilabb, mint az, amiből kialakult. Például

RCH2CH2CH2CH2CH2.

átalakulás után

RCH2CH.CH2CH2CH2CH2

Az átrendeződés egyenértékű a molekulában egy hidrogénatomnak az egyik helyről egy másikra való áthelyeződésével. Az új párosítatlan elektron további polimerizációt indít el, a példában butil-oldalláncokat (CH3CH2CH2CH2-) tartalmazó polimert hoz létre.

Felhasznált irodalom