balra/jobbra forgató
(bal forma, l-izomer, jobb-forma, dextro-forma, d-izomer, dl
-izomer, mezo-izomer)

Az optikailag aktív vegyületeknek két optikai izomere létezik:

- balra forgató (bal forma), l-izomer, amely a síkban polarizált fény síkját balra forgatja (a bejövő sugárzással szemben állva az óra járásával ellentétes irányba).
Jelölése: l- vagy -

- jobbra forgató (jobb-forma, dextro-forma), d-izomer, amely a síkban polarizált fény polarizációs síkját jobbra forgatja (az óra járásával megegyezően, ha a sugárzással szemben figyeljük).
Jelölése: d- vagy +

A kettőt egyenlő arányban tartalmazó, úgynevezett racém elegy jele dl-izomer vagy +.

Bizonyos molekuláknak létezik mezo formája (mezo-izomer) is, amelyben a molekula egyik része a másik tükörképe.
Az ilyen molekulák nem mutatnak optikai aktivitást.

Felhasznált irodalom