vezető polimer

Az elektromosságot vezető szerves polimer.

A vezető polimerek kristályos szerkezetűek, amelyben a konjugált, telítetlen szén-szén kötések láncai sorakoznak.

Ilyen anyag például a poliacetilén (az ábrán) és a polipirrol.

Nagy érdeklődés mutatkozott ilyen anyagok kifejlesztése iránt, mivel olcsóbbak és könnyebbek a fémes vezetőknél.
Kémiailag nem mindig stabilak, ezért a vezető polimert ipari célokra még nem fejlesztették ki.

A 2000 évi kémiai Nobel-díjat Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid és Hideki Shirakawaa a vezető polimerekkel kapcsolatos kutatásaikért kapták.

Felhasznált irodalom