variációs elv

A kvantummechanikai számításokban alkalmazott elv.
Ha egy próba/közelítő hullámfüggvényt használnak egy rendszer energiájának kiszámítására, akkor a kiszámított energia nem lehet alacsonyabb a rendszer alapállapotának tényleges energiájánál.
Ahhoz hogy variációs elvet hatékonyan lehessen alkalmazni a kvantummechanikában, a próba/közelítő hullámfüggvény változtatható paraméterekkel rendelkezik, amelyeket addig változtatnak, amíg a lehetséges legalacsonyabb energiát meg nem kapják.

Felhasznált irodalom