ultramikroszkóp

A mikroszkóp egy formája, amely a Tyndall-effektust használja fel a normál optikai mikroszkóppal nem érzékelhető részecskék jelenlététnek kimutatására.

A folyadékban vagy gázban szuszpendált kolloid részecskéket, füst részecskéket stb. egy fekete hátterű cellában olyan intenzív fénysugárkúppal világítják meg, amely oldalról lép be a cellába és a csúcsa a megfigyelőtér.
A részecskék diffrakciós gyűrűk rendszerét hozzák létre, amelyek fényes foltokként jelennek meg a sötét háttéren.

Wilhelm Siedentopf és Zsigmondy Richárd dolgozták ki a Zeiss cégnél.
Felbontása eléri a fény hullámhosszának századrészét.
Ezzel először váltak láthatóvá nagyméretű molekulák.


Felhasznált irodalom