Tyndall-effektus
(Tyndall-szóródás, Tyndall-hatás)

Fényszóródás, amikor a fény egy apró részecskéket tartalmazó közegen halad át.

Tyndall-hatás ködben

Ha polikromatikus fénysugár halad át olyan részecskéket tartalmazó közegen, amelyek átmérője kisebb, mint a fény hullámhosszának egyhuszad része, a szórt fény kék. Ez okozza a dohányfüst kék színét.
Nagyobb részecskeátmérőnél, a szórt fény polikromatikus marad.

A hatás látható szuszpenziókban és bizonyos kolloidokban.

John Tyndall (1820-1893) után nevezték el.

Felhasznált irodalom