tirisztor

Szilícium alapanyagú, vezérelhető, négyrétegű félvezető eszköz.
Három pn átmenetet tartalmaz, három elektródája van (anód, katód, vezérlőelektród).

Elvi felépítése

Ha a katód pozitív az anódhoz képest a tirisztor nem vezet áramot.
Ha az anód pozitív katódhoz képest a tirisztor mindaddig nem vezet áramot, amíg a vezérlőelektródra megfelelő nagyságú vezérlőáramot nem kapcsolnak. A vezérlőáram hatására a tirisztor, feszültségesése igen kicsivé válik és a rajta átfolyó áram nagyságát a külső áramkör paraméterei határozzák meg.
A tirisztor áramát csak úgy lehet megszüntetni, hogy a rajta átfolyó áramot a külső áramkör paramétereinek megfelelő megváltoztatásával (pl. a feszültség csökkentésével) a tirisztorra jellemző tartóáramnál kisebb értékre csökkentik.

A legnagyobb teljesítményű tirisztorok zárófeszültsége 5 kV, árama 2-3 kA körüli.

A tirisztor az áramirányítók legfontosabb áramköri eleme.
Motorok, világítás, stb. vezérlőáramköreiben használják.

Áramköri jelölése és egy "igazi" tirisztor

Egy ismert alkalmazás - világítás fényerejének fokozatmentes szabályozása.


Felhasznált irodalom