termonukleáris reakció

Igen magas hőmérsékleten (10 - 100 millió °C) végbemenő atommagfúzió, amelyben az atommagok között (pozitív töltésük miatt) fellépő taszítást a hőmozgás győzi le (alagúteffektus révén).

Felhasznált irodalom