szaturációs spektroszkópia
(saturation spectroscopy)

Spektroszkópiás módszer, amely lézert használ az abszorpciós maximum helyének pontos meghatározására.
Az alkalmazott lézersugár felhasad egy intenzív telítő sugárra és egy kisebb intenzitású sugárra, amely szinte az ellenkező irányban halad keresztül a mintát tartalmazó üregen.
A telítő sugár gerjeszti a molekulákat, amelyek Doppler-hatással eltolódnak a telítő sugár frekvenciájára.
A másik sugár jele megváltozik a detektoron, ha kölcsönhatásba kerül ugyanezekkel a Doppler-eltolódott molekulákkal. Ezek a molekulák nem mozognak párhuzamosan a sugarakkal és rendkívül kis Doppler-hatást mutatnak, így rendkívül nagy feloldóképességet eredményeznek.

Felhasznált irodalom