stacionárius áramlás
(időálló áramlás, áramvonalak, folytonosság törvénye, kontinuitás törvénye)

Amennyiben az áramló folyadék bármely meghatározott pontjában a lokális vagy helyi gyorsulás értéke nulla, vagyis az áramlás ezen pontjában az áthaladó folyadékrészecskék sebessége az időben állandó, az áramlást stacionárius vagy időálló áramlásnak nevezik.

Az áramlási térben haladó olyan folytonos görbéket, amelyeknek bármely pontbeli érintője a pontban érvényes sebesség irányába esik, áramvonalnak nevezik. (Az áramlási tér sebességviszonyainak szemléletes leírásához vezették be.)

Stacionárius áramlás esetén ezek az áramvonalak egyben az áramló folyadékrészecskék pályáit is megadják.

A folyadékok összenyomhatatlanságából következően, ha az áramlási sebesség minden időben és minden helyen egyenlő érték (stacionárius áramlás esetén) a folyadék áramlási sebességének (v) és a cső keresztmetszetének (A) szorzata (az áramlás erőssége) állandó.

I = Av = állandó

Ez az úgynevezett folytonosság (kontinuitás) törvénye

Felhasznált irodalom