spontán emisszió


Egy foton emissziója egy atomból, annak gerjesztett állapotából az alapállapotba történő átmenetekor.

A spontán emisszió a külső elektromágneses sugárzástól függetlenül történik; az átmenetet az atomok és a kvantált elektromágneses tér vákuum fluktuációi közötti kölcsönhatások okozzák.

A Gerjeszt gombra kattintva az atommag körül mozgó elektron egy nagyobb energiájú pályára ugrik, majd onnan visszazuhanva egy fotont bocsát ki.

A spontán emisszió folyamata - amely nem írható le a Schrödinger-egyenlettel megadott nem relativisztikus kvantummechanikával -, okozza azt, hogy az atom foton-kibocsátás előtti, gerjeszett állapota korlátozott élettartamú.

Felhasznált irodalom