spektrométer

Különböző készülékek, amelyek alkalmasak spektrum létrehozására és hullámhossz, energia stb. mérésére.

Egy egyszerű típus pl. a látható sugárzásra: egy kalibrált skálával felszerelt spektroszkóp, amely lehetővé teszi a hullámhosszak leolvasását vagy kiszámítását.

Az elektromágneses spektrumnak a röntgentől az infravörösig tartó tartományában a spektrumot prizmával vagy ráccsal állítják elő (a kemény röntgensugárzás esetében kristállyal).

Fotoelektromos detektort használva a spektrum megkapható grafikusan, megjelenítve a sugárzás intenzitásának változását a hullámhosszal. Az ilyen készülékeket spektrofotométereknek is nevezik. (Az ábrán ennek működési elve látható.)

Léteznek spektrométerek a gammasugárzás, és a spektrum mikrohullám és rádióhullám tartományainak tanulmányozására is (pl. elektronspin rezonancia, mágneses magrezonancia).

Azokat a készülékeket, amelyek a részecske-sugárzásból nyernek spektrum ot, szintén spektrométereknek nevezik (pl. fotoelektron spektroszkópia).

Felhasznált irodalom