síktükör


A legáltalánosabban használatos tükörfajta. Ha egy tárgyat helyezünk a síktükör elé, akkor a tükör síkja mögött annak látszólagos, azonos nagyságú és állású képét látjuk.

 

Csiszolt, sima felületről a fénysugarak egyetlen meghatározott irányban verődnek vissza.

A beeső fénysugár, a visszavert fénysugár és a beesési merőleges egy síkban van.
A beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel.
(Ebből következően a merőlegesen beeső fénysugár önmagában verődik vissza.)

A baloldali animációban látható hogyan alakul síktükrön a beesési és a visszaverődési szög. (A felső nyillal növelhető az alsóval csökkenthető.)

 

A síktükör képalkotása
A tükörre eső fénysugarak a fényvisszaverődés törvényei szerint verődnek vissza.

Ponszerű fényforrás tükörképe

A pontszerű fényforrásból kiinduló fénysugarak a síktükörről széttartó sugarakként úgy verődnek vissza, mintha azok egy, a tükör mögött lévő pontból indultak volna ki. Ez a pont a fényforrás látszólagos (virtuális) tükörképe.
Síktükör esetén a tárgytávolság (t) megegyezik a képtávolsággal (k).

Az animáció a gombra kattintva indítható, újraindítható.

 

Kiterjedt tárgy tükörképe

A kiterjedt tárgy pontjai szimmetrikus képpé, tükörképpé olvanak össze, ahol a jobb és baloldal felcserélődött.
A síktükör egyenes állású, a tárggyal megegyező nagyságú, látszólagos képet ad a tükör mögött.
Síktükör esetén a tárgytávolság (t) megegyezik a képtávolsággal (k), a kép nagysága (K) megyegyezik a tárgy nagyságával (T).

Az animáció a gombra kattintva indítható, újraindítható.


A síktükrök néhány gyakorlati alkalmazása

Síktükröket alkalmazunk, ha sajátmagunkat akarjuk megnézni pl. sminkelés, borotválkozás céljából.

Síktükröt használnak a műszerekben a mutató pontos helyzetének megállapításához, vagy síktükör vetítíti ki a leolvasott értéket felnagyítva ezzel a kis szögelfordulást..

Síktükröket alkalmaznak a hologramok készítésénél. (Síktükör van magában a lézer fényforrásban is.)

Felhasznált irodalom