relaxáció
(relaxációs idő)

Egy rendszer visszatérése az egyensúly állapotba, miután egy külső hatás eredményeképpen hirtelen változáson ment keresztül.
Az időt, amely alatt a relaxáció megtörténik, relaxációs időnek nevezik.

Például:
- Egy nátriumgőzlámpa esetén (a képen) a gerjesztett nátriumatomok relaxációjuk során a rájuk jellemző hullámhossz tartományban elektrománeses sugárzást bocsátanak ki.
- A mágneses magrezonanciánál (NMR) a relaxációs idő az az átlagos idő, amíg egy rendszer a magasabb energiaszintű állapotban marad, mielőtt az alacsonyabb energiaszintű állapotba kerülne.
- Általában a bomlási folyamatoknál feltételezhető, hogy a bomlás exponenciális, és a relaxációs ideje az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy a változó a kezdeti értékéről annak 1/e-d részére csökkenjen.
- Az idő, ami ahhoz szükséges, hogy egy gáz, az állapotának egy hirtelen megzavarása után, visszatérjen a Maxwell-sebesség eloszláshoz.

Felhasznált irodalom