RBS
(Rutherford-féle visszaszórási spektrometria, Rutherford backscattering spectrometry)

Kémiai analízisnél, az anyagtudományban alkalmazott technika.
Az anyagmintát nagy energiájú ionokkal (jellemzően alfa-részecskékkel, vagy ritkábban protonokkal) sugározzák be és mérik a mintán szóródott részecskék energiáit.
Lehetővé teszi a jelenlevő elemek, és mennyiségeik meghatározását, mivel a szóródott részecskék energiája függ annak az atommagnak a tömegétől, amellyel ütközik.
A kb. 1 - 3 MeV energiájú besugárzó részecskéket lineáris gyorsítóval állítják elő.
A rugalmasan szóródó részecskék energiáját megfelelő érzékellőkkel mérik egy bizonyos szögtartományban.

Felhasznált irodalom