Paschen-Back effektus

Az erős mágneses térbe kerülő atomok vonalas spektrumában jelentkező effektus.
A spektrális vonalak, amelyek az atom gyenge mágneses térbe való helyezésekor az anomális Zeeman-effektust adják, erős mágneses tér esetében egy hasadási képet mutatnak.
Az effektust német fizikusok, Luis Carl Paschen (1865-1947) és Ernest E. A. Back (1881-1959) fedezték fel, 1912-ben.
Az atomok kvantumelmélete szerint az effektus magyarázata az a tény, hogy az elektronok pálya-impulzusmomentumainak l, és spin-impulzusmomentumainak s, a H mágneses tér iránya körüli preszessziós energiája nagyobb, mint az l és s közti csatolás energiája.
A Paschen-Back-effektusban a pálya-impulzusmomentum és a spin-impulzusmomentum egymástól függetlenül precesszál a H körül.

Felhasznált irodalom