normálállapot
(N.T.P., normal temperature and pressure, normál hőmérséklet és nyomás,
fizikai normálállapot,
technikai normálállapot,
standard hőmérséklet és nyomás, s.t.p., standard temperature and pressure)

Anyagi rendszernek a hőmérséklet és a nyomás megállapodás szerint rögzített, úgynevezett normál) értékeivel meghatározott állapota, N.T.P. (normal temperature and pressure).

A fizikai normálállapotban a hőmérséklet 0°C (= 273,15 K), a nyomás 101,325 kPa (= 1 fizikai atmoszféra, 760,0 mmHg)

A technikai normálállapotban a hőmérséklet 20°C (= 293,15 K), a nyomás 98,0665 kPa (= 1 technikai atmoszféra)

Újabban standard hőmérséklet és nyomás, s.t.p. (standard temperature and pressure) néven említik.

A standard feltételeket használják alapként olyan számításoknál, ahol a mennyiségek változnak a hőmérséklettel és nyomással.
Ezeket a feltételeket használják gázok tulajdonságainak összehasonlításakor.

Felhasznált irodalom