Newton-féle gravitációs törvény

Két nyugvó gömb alakú tömeg közötti gravitációs erőt megadó törvény.
Isaac Newton fogalmazta meg 1687-ben.

Az erő (F) a testek tömegével (m1 és m2) egyenesen, tömégközéppontjaik távolságának (r) négyzetével fordítottan arányos:

F = g m1 . m2 / r2

ahol g a gravitációs állandó

A vonzás kölcsönös és a két test tömégközéppontját összekötő egyenes mentén hat.

Öveges tanár úr szemléletesen foglalkozik Newton-féle gravitációs törvénnyel a Fizika rész Miért nem esik a Hold a Földre? Az égitestek mozgásának törvényszerűségei címszavában.

Felhasznált irodalom