newtoni folyadék
(newtoni viszkozitás, nem-newtoni folyadék, dilatánsok, dilatancia)

Olyan folyadék, amelyben a sebesség-grádiens egyenesen arányos a nyírófeszültséggel.
Ha két, A felületű sík lemez, amelyet egy d vastagságú folyadékréteg választ el, egymáshoz képest v sebességgel mozog, akkor a nyírósebesség értéke v/d, a nyírófeszültségé pedig F/A, ahol F az alkalmazott erő.
Egy newtoni-folyadékra

F/A=µv/d

ahol µ az arányossági állandó, melyet newtoni viszkozitásnak neveznek.

Sok folyadék viselkedik newtoni folyadékként tág hőmérséklet- és nyomás-tartományban.

Vannak azonban ettől eltérő viselkedést mutatóak, ezeket nem-newtoni folyadékoknak nevezik.
Az ilyen folyadékokban az összefüggés eltér az egyszerű newtoni összefüggéstől.
Például, bizonyos folyadékokban a viszkozitás nő a sebesség-gradiens növekedésével, azaz minél gyorsabban mozog a folyadék, annál viszkózusabbá válik. Az ilyen folyadékokat dilatánsoknak nevezik, a jelenség neve pedig dilatancia.
Előfordul bizonyos pasztákban, szuszpenziókban.

Sokkal gyakoribb azonban az ellentétes hatás, amelyben a viszkozitás nemcsak a sebesség-gradienstől függ, hanem az alkalmazás idejétől is.
Ezek a folyadékok tixotrópiát mutatnak. Minél gyorsabban mozog a tixotróp folyadék, annál kisebb lesz a viszkozitása.
Ezt a tulajdonságot felhasználják a cseppmentes festékeknél (amelyek viszkózusabbak az ecseten, mint a falon) és kenőolajoknál, (amelyek elvékonyodnak, amint az alkatrész, amelyre alkalmazták, mozgásba lendül).
Más példa a nem-newtoni folyadékokra a polimerek oldata, vagy olvadéka. Ezekben az esetekben a nyírófeszültség (F) nem párhuzamos a nyírási síkkal, és az összefüggés nem lineáris.

Általánosságban: a nem-newtoni folyadékok valamivel bonyolultabbak és jelenleg nincs olyan elmélet, mely mindet teljesen leírná.

Felhasznált irodalom