Nernst hő-tétele

A termodinamika harmadik tételének kifejezése egy korlátozott formában, amelyet Walther Nernst állapított meg: tiszta kristályos, szilárd anyagok között (abszolút nulla hőmérsékleten lejátszódó kémiai változásnál) nincs entrópia változás.

Felhasznált irodalom