Mi a negatív és a pozitív elektromos állapot?

Néhány egyszerű kísérletből indulunk ki.


A megdörzsölt fésűn elektron felesleg Van (negatív elektromos állapot). A dörzsölőpapíron pedig elektronhiány (pozitív elektromos állapot)

1. A kísérlet. Műanyag fésűt függesszünk fel cérnaszálra. Azután dörzsöljük meg a fésű végét száraz papírral, posztóval vagy selyemmel.
Egy másik fésűt fogjunk kezünkbe, és ezt a fésűt is dörzsöljük meg, azután közelítsünk vele a felfüggesztett fésűhöz.
Azt tapasztaljuk, hogy a két megdörzsölt fésű taszítja egymást

2. Magyarázat: A megdörzsölt fésűkre a dörzsölőpapírostól sok elektron ment át. Tehát a fésűkön több elektron van, mint amennyi volt rajtuk akkor, amikor még nem dörzsöltük meg őket, amikor még természetes állapotban voltak. A dörzsölés után elektromos állapotba kerültek.

Mivel a dörzsölőpapírról mentek át elektronok a fésűre, a papíron kevesebb elektron van, mint volt a dörzsölés előtt. Könnyű kimutatni, hogy az a két papírdarab is taszítja egymást, amelyekkel a fésűket megdörzsöltük. A dörzsölő szer is elektromos állapotban van.
Dörzsöléssel minden anyag elektromossá tehető.

3. Az elektromos állapot. Most már tudjuk, hogy egy anyag akkor elektromos, ha vagy több, vagy kevesebb elektron van rajta, mint természetes állapotban lenne.

Ha több elektron van a testen, mint természetes állapotban, akkor azt mondjuk, hogy a test negatív elektromos. Ilyen a megdörzsölt fésű.
Ha kevesebb elektron van a testen, mint természetes állapotban, akkor azt mondjuk, hogy a test pozitív elektromos. Ilyen a papiros dörzsölés után.

Szokásos ez a kifejezés: negatív elektromos töltést adunk egy testnek. Ez annyit jelent, hogy elektronokat viszünk a természetes állapotban levő testre. - Pozitív elektromos töltést pedig úgy nyer egy test, hogy elektronokat veszünk le róla.


a test negatív töltése = elektronfelesleg
a test pozitív töltése = elektronhiány


4. A taszítás, vonzás. A megdörzsölt fésű taszítja a megdörzsölt fésűt. Mindkettőnek töltése negatív, egynemű.
Kimutatható, hogy két pozitív töltésű test is taszítja egymást.

Az egynemű elektromossággal töltött testek taszítják egymást.

Kísérlet: A cérnaszálon függő megdörzsölt, negatív töltésű fésűt vonzza a pozitív töltésű dörzsölőpapíros.

A különnemű elektromos testek vonzzák egymást.

Kísérletünkből az is világos, hogy nem beszélhetünk az elektromosság "előállításá"-ról. Az elektronok, az elektromosság benne van a testekben. Legfeljebb leválaszthatjuk az elektronokat az egyik testről, és rávihetjük a másikra, vagy mozgásba hozhatjuk a testben (pl. fémdrótban) már jelenlevő elektronokat.


Felhasznált irodalom