Néel-hőmérséklet

Az a hőmérséklet, amely felett az antiferromágneses anyag reverzibilis módon paramágnesessé válik.
Termodinamikai szempontból másodrendű fázisátalakulás, azaz folyamatos, és nem jár hőhatással.
A szuszceptibilitás nő a hőmérséklettel, a Néel-hőmérsékleten eléri a maximumát, majd hirtelen csökken.

A jelenséget 1930 körül fedezte fel L. E. F. Néel Nobel-díjas francia fizikus.

A MnO pl. 116 K, a MnS 160 K felett antiferromágneses.

Felhasznált irodalom