Mössbauer-effektus

A gammasugaraknak bizonyos atommagok által történő visszalökésmentes rezonanciaszerű elnyelése és visszasugárzása.
1958-ban fedezte fel R. Mössbauer amerikai fizikus.
Általában, ha egy atommag elnyel, majd visszasugároz egy gamma-fotont, akkor visszalökődik, s emiatt a kibocsátott sugárzás hullámhosszúsága megnő.
Mössbauer felfedezte, hogy alacsony hőmérsékleten egyes kristályos anyagokban az atommagok visszalökődés nélkül nyelik el és sugározzák vissza a gammasugárzást. A visszalökődést ilyenkor az atommag helyett a teljes kristály szenvedi el, ez azonban elhanyagolható hatás, így a kibocsátott sugárzás hullámhossza sem változik meg.
Az effektus alapul szolgált az általános relativitáselmélettel megjósolt gravitációs vöröseltolódás megfigyelésére alkalmas színképelemzési technika kifejlesztésére.

Felhasznált irodalom