metaméria
(fényforrás metaméria, megfigyelő metaméria)

Az a jelenség, amikor két színárnyalat egy adott megvilágításban egyformának tűnik, de más szögből nézve vagy eltérő fényviszonyok esetén már eltérnek egymástól.
Több helyen is problémákat okozhat, pl. a nyomdaiparban, textilfestésnél.

Fényforrás metaméria amikor az egyik fényforrás alatt egyezőnek látszó (azonos színinger-összetevőjű) minták egy másik fényforrás alatt különbözőnek látszanak.

A megfigyelő metaméria oka a színlátás receptorok érzékenységi görbéinek egyénenkénti eltérése, ami miatt két mintát
az egyik személy azonosnak, míg egy másik különbözőnek láthat.

Felhasznált irodalom