mágneses momentum
(mágneses dipólus momentum)

Egy mágnes mágneses momentuma az az erő, amellyel hatást gyakorol az áramra, és az a nyomaték, amivel a mágneses mező hat rá.
Mágneses momentummal rendelkezik:

az áramhurok
a rúdmágnes
az elektron
a Föld

A mágneses momentum vektormennyiség, amelynek nagysága és iránya is van.
Mágnes esetén a mágneses momentum a mágnes déli sarkától az északi sarka felé mutat.
A mágnes által létrehozott mező arányos a saját mágneses momentumával is. Pontosabban, a mágneses momentum kifejezés egy rendszer mágneses dipólus momentumára utal, amely egy általános mágneses mező multipólusú kiterjesztésének első tagja.
Az objektum mágneses mezőjének dipól komponense szimmetrikus a mágneses dipól momentumára és a távolság köbével fordítottan arányos.

Felhasznált irodalom