Az áram mágneses hatásán alapuló mérőműszerek.
Az áramerősség mérése

A mindennapi életben használt áramerősség-mérők többnyire az áram mágneses hatásán alapulnak. Az olcsóbb műszerek az úgynevezett lágyvasas műszerek; a pontosabb, drágább műszerek a forgótekercsek. 

1. A lágyvasas műszer működésének alapelvét az ábra mutatja. Két mágneses vasdarab van egymás felett. Az alsót leerősítik, a felette levő mágnes pedig elmozdulhat, és közben egy mutatót forgat.

A lágyvasas műszer működésének alapelve

A két mágnes nem marad meg egymás felett, mert egynemű sarkaik taszítják egymást, ezért a felső mágnes bal felé el mozdul, és elfordítja a mutatót is, amíg a spirálrugó engedi.
A lágyvasas árammérő szokásos szerkezete a következő: Egy tekercs belsejében két lágyvas lemez van az előbb leírt elrendezésben. - Ha áram folyik a tekercsen át, mindkét lágyvas lemez ugyanúgy mágneseződik, azért taszítják egymást.
Minél erősebb az áram, annál erősebb a lemezek mágnessége, annál messzebbre ugrik el egymástól a két lemez, annál messzebbre mozdul el az eszköz osztályzata előtt a mutató.

A lágyvasas műszer

A lágyvasas műszerbe akár egyenáramot, akár váltakozó áramot vezetünk, a lágyvas darabok végei mindig azonos mágnességűek lesznek - taszítják egymást, a mutató egy irányban mozdul el. - A lágyvasas műszer tehát egyaránt alkalmas egyen és váltakozó áram mérésére.

Forgótekercses árammérő

2. A forgótekercses műszer. Ha egy patkómágnes sarkai közé olyan mágnesrudat teszünk, amely elfordulhat, az egynemű mágnességek taszító hatása miatt a mágnestű el is fordul. Ha mutatót erősítenénk a mágnestűhöz, a mutató is elfordulna.
A mágnest helyettesíthetjük egy tekerccsel. Az ábrán a patkómágnes sarkai közt egy tekercs van, amely tengelye körül elfordulhat. Ha áramot vezetünk a tekercsbe, mágnessé lesz. Ha a tekercshez erősített mutató irányában van a tekercs északi sarka, a patkómágnes északi sarka és a tekercs északi sarka taszítja egymást, és a tekercs a mutatóval együtt a nyíl irányában elfordul. A tekercset egy spirálrugó tartja nyugalmi helyzetben. Minél erősebb az áram, annál nagyobb mértékű a tekercs elfordulása.
A forgótekercses műszer csak egyenáram mérésére alkalmas, mert a mutató kitérésének iránya az áram irányától függ. Hálózati váltakozó áram mérésekor a mutatónak másodpercenként 50-szer kellene jobbra és 50-szer balra kitérnie. A mutatószerkezet tehetetlenségénél fogva nem tud ilyen szaporán mozogni.

 

Felhasznált irodalom