Lorentz-erő

Amikor elektromos töltés mágneses térben elmozdul erő hat rá.
Homogén mágneses mező a benne elhelyezett, az indukcióvonalakra merőleges, áram által átjárt vezetőre az áramerősséggel és a vezetőszakasz hosszával arányos erőt fejt ki. Az erő merőleges az indukcióra és a vezetőre:

F = B I L

ahol
F = az erő
I = az áramerősség
L = a vezető hossza a mágneses térben
B = mágneses térerősség

Ha a vezető nem merőleges az indukcióra:

F = B I L sin a

a = vezető és az indukcióvektor által bezárt szög.

Mágneses térben mozgó töltött részecske esetén:

F = q v B

F = az erő
q = az elektromos töltés
v = a töltés sebessége

Hendrik Lorentz holland fizikus vezette be ezt az erőt 1892-ben.

Felhasznált irodalom