körfolyamatok
(hőkörfolyamatok, gázkörfolyamat)

A hőkörfolyamatok megvalósításának célja a hőenergiának, mint energiafajtának mechanikai energiává történő folyamatos, vagy megszakításokkal folyamatos átalakítása.
Ha a hordozó közeg gáz, gázkörfolyamatról beszélünk.

Az állapotváltozások önmagukban nem képesek ezt megvalósítani, mert a végső értékek elérése után a folyamat befejeződik. Ahhoz, hogy az energiaátalakítást folyamatossá, vagy megszakítottan folyamatossá (dugattyús motorok) tegyük, a közeget ismét a kezdeti állapotba kell hozni, és ezáltal körfolyamat jön létre.

A körfolyamatok vizsgálata során a benne részt vevő gépeket és berendezéseket ideálisnak tekintjük, tehát nincsenek saját veszteségei.
Az állapotváltozások grafikonjai alatti területek -megfelelő lépték alkalmazásával- a kinyert vagy bevezetett munkával arányosak. A hasznos munka a kettő különbsége. Ez a grafikonok által körbezárt terület.

A hőtan II. főtételének értelmében a hőenergia soha sem alakítható át teljesen mechanikai munkává.
Az elvont termodinamikai értelemben veszteség, akkor is, ha azzal még hőigények fedezhetők. Ezért meg kell különböztetni a hőtani és a gazdasági értelemben vett veszteséget.

Felhasznált irodalom