kapacitív csatolás

Villamos feszültség, áram, illetve teljesítmény galvanikus kapcsolat nélküli átvitele villamos tér segítségével, kondenzátorral.
Elektronikus áramkörökben az egyes fokozatok összekapcsolására szolgáló módszer: az első fokozat kimenete kondenzátoron át csatlakozik a következő fokozat bemenetére.
Ilyen módon a váltófeszültség átjut, az egyenfeszültség nem.
Hátránya, hogy nehéz megoldania megfelelő impedancia-illesztést, az átvitel frekvencia-függő, kisebb mértékben jutnak át a kisebb frekvenciák, mint a nagyobbak.

Felhasznált irodalom