ionasszociáció

Ionok közt, oldatokban fellépő elektrosztatikus vonzó hatás, aminek eredményképpen azok párokba asszociálódnak.

Következménye, hogy nincs teljes disszociáció és az oldatok kísérletileg mérhető elektromos vezetőképessége alacsonyabb, mint ami a Debye-Hückel-elmélet alapján várható lenne.
1926-ban Neils Bjerrum (1867-1958) javasolta, hogy a Debye-Hückel-elmélet javítására vegyék figyelembe az ionasszociációt. Úgy találta, hogy az ionasszociáció jelentősége nő az oldószer relatív permittivitásának csökkenésével.

Felhasznált irodalom