intenzív változó

A makroszkopikus rendszer egy változója, amely a rendszeren belül minden ponton jól definiált értékkel rendelkezik, és (közel) konstans marad a rendszer méretének növekedésekor.

Példák az intenzív változókra: nyomás, hőmérséklet, sűrűség, fajhő és a viszkozitás.

Egy extenzív változót osztva egy önkényesen választott másik extenzív változóval, például a térfogattal, intenzív változót eredményez.
Egy makroszkopikus rendszer leírható egy extenzív változóval és egy sor intenzív változóval.

Felhasznált irodalom