infravörös spektroszkópia
(IR spectroscopy, IR spektroszkópia, infravörös spektrométer)

Kémiai analízisre, kvantumkémiai számításokhoz és szerkezet-meghatározásra alkalmazott spektroszkópiai eljárás.
Elvi alapja, hogy a molekuláris vibrációk az elektromágneses sugárzások infravörös tartományába esnek, és a funkciós csoportok jellegzetes abszorpciós frekvenciával rendelkeznek.

A nem interferometrikus infravörös spektrométer elvi felépítése

Az infravörös spektrométerben van egy infravörös fényforrás, ami a műszer egész frekvenciatartmányát átfedi.
Két egyenlő intenzitású sugárra bontják, amelyből az egyik keresztülhalad a mintán, a másikat referenciaként használják az elsővel való összehasonlításra.

A infravörös sugárzás érzékelésére Golay-cellát használhatnak.

A minta lehet gáz, folyadék vagy szilárd anyag.

Az eredmény rendszerint egy grafikon, amelyben az abszorpciós csúcsokat ábrázolják a hullámhossz, vagy a frekvencia függvényében:

A legfontosabb frekvenciák a 2,5-től 16 nm tartományban találhatók.
Gyakran használják a hullámhossz reciprokát, ez a tartomány 4000-625 cm-1-nek felel meg.

Példa néhány jellemző vibrációra:
2900 cm-1 középpont körül C-H nyújtás az alkánokban,
1600 cm-1 N-H nyújtás aminocsoportokban
2200 cm-1 a C=C nyújtás az alkinekben.

Felhasznált irodalom