Ilkovic-egyenlet

A polarográfiában alkalmazott összefüggés, aminek értelmében a diffúziós határáram egyenesen arányos az elektród reakcióban résztvevő komponens koncentrációjával.

Id = k n D1/2 m2/3 t1/6 c

Ahol:

Id - diffúziós határáram
k - konstans
n - elektronszám változás
D - diffúziós állandó
m - a higany kifolyási sebessége
t - a higany csepegési ideje

Felhasznált irodalom