Hund-szabályok

Empirikus szabályok az atomok spektrumának értelmezésére, amelyet egy sokelektronos atomban, két egyenlő elektron (azaz elektronok azonos n és l kvantumszámmal) legalacsonyabb energiaszintű konfigurációjának meghatározására használnak.

(1) A legalacsonyabb energiaállapotnak van a legnagyobb multiplicitása, egyezésben a Pauli-féle kizárási elvvel.

(2) A legalacsonyabb energiaállapotnak van a maximális összes elektronpálya impulzus kvantumszáma, egyezésben az (1) szabállyal.

Ezeket a szabályokat a német fizikus, Friedrich Hund (1896-1993) állapította meg 1925-ben.
A Hund-szabályokat a két elektron közti taszítást figyelembe vevő kvantumelmélet értelmezi.

Felhasznált irodalom