hullámvektor

A hullámszámmal, (k) kapcsolatos k vektor.
Egy szabad elektron esetében a kvantummechanikában a k vektor és p momentum közötti összefüggés:

p=hk

ahol
h a redukált Planck-állandó.
A Bloch-tétel értelmében a hullámvektor csak bizonyos értékeket vehet fel és a kristály transzlációs szimmetriájának kvantumszámaként tekinthető.

Felhasznált irodalom