homogén

Egynemű, azonos elemekből álló.

Homogén elektromos tér

Csak egy fázisra fázisra vonatkozó.
Például homogén reakció, homogén katalizátor.

Felhasznált irodalom