hajlítás

A deformáció egyik típusa;
a test eredetileg párhuzamos keresztmetszetei egymáshoz képest elhajlanak.
A rúd domború oldala megnyúlik (húzó igénybevétel), homorú oldala megrövidül (nyomó igénybevétel)

A lámpát tartó vízszintes csőre hajlítóerők hatnak

Felhasznált irodalom